Spelregels

Wie kan stemmen en hoe?
  • Je mag alleen stemmen op projecten in je eigen gemeente.
  • Enkel volwassen inwoners kunnen stemmen.
  • Je kan slechts op één project stemmen. Bekijk dus eerst aandachtig alle projecten en maak dan pas je keuze.
  • Je stemt telt pas mee zodra je op de bevestigingslink die je in je mailbox krijgt hebt geklikt. 
  • We houden de uitdaging transparant en eerlijk. Gebruikers die stemmen onder een vals of misleidend profiel (er is geen aannemelijke voornaam of  naam ingegeven) kunnen verwijderd worden door de moderator.
Wanneer kan je stemmen?

De publiekscampagne loopt van 28 augustus tot en met 7 oktober. Tijdens deze periode kan je stemmen. Elke burger kan op maximum één project binnen zijn/haar gemeente stemmen. Stemmen kan uiteraard alleen indien je gemeente projecten nomineerde.

Wanneer is de uitdaging geslaagd?

Zodra minstens 1% van de volwassen bevolking (berekend op de volwassen wettelijke bevolking van 1 januari 2017 van de gemeente) een stem heeft uitgebracht, is de uitdaging voor die gemeente geslaagd.

De vooruitgang kan per gemeente visueel worden opgevolgd op de website.

Wat gebeurt er nadat de uitdaging geslaagd is?

Lokale besturen die de drempel van 1% halen (gesommeerd over de verschillende projecten heen), krijgen van de Vlaamse overheid een startbudget tot 1 euro per inwoner. Het steunbedrag per inwoner varieert naargelang er financiële participatie van burgers wordt toegepast of niet.

Met dit startbudget kan de gemeente één of meerdere van de voorgestelde energieprojecten realiseren, voor zover aan alle voorwaarden is voldaan. Het gemeentebestuur beslist welke projecten zullen worden uitgevoerd en verfijnt die projectvoorstellen in samenspraak met het Vlaams Energieagentschap. Elk gemeentebestuur moet erover waken dat alle geldende regelgeving wordt gerespecteerd (bijv. wet op de overheidsopdrachten, omgevingsvergunning, staatssteun, energieprestatieregelgeving, …).