Ingediend door: Frank H voor Maasmechelen 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Energetische renovatie van de bibliotheek

  • 770.000 euro

  • Er zal een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden om te bekijken welke ingrepen het meeste resultaat opleveren. Het is wel al zeker dat de vernieuwing van stookplaats en plat dak een aanzienlijke besparing oplevert. In de bibliotheek is een oude ketel van 270 kw aanwezig die het volledige stookseizoen op temperatuur dient te blijven en waarbij het debiet van de 8 verwarmingscircuits geregeld wordt door een gebrekkig en moeilijk in te stellen regelsysteem. Dit resulteert in een zeer hoog gasverbruik. Om minstens 40% op stookkosten te besparen zal de atmosferische gasketel vervangen worden door een condenserende gasketel met modulerende brander en met een hypermodern online regelsysteem. Het plat dak is zeer weinig geïsoleerd en dit zorgt zowel in de winter als in de zomer voor comfortproblemen. In de winter gaat een pak energie door het plat dak verloren en door de aanzienlijke warmtedoorslag is het gebruik van airco in de zomer noodzakelijk.

  • De gemeente Maasmechelen ondertekende in 2011 de Burgemeestersconvenant voor Energie en stelde het gemeentelijk klimaatactieplan 2012 - 2020 op dat in november 2012 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Het klimaatplan bevat de doelstellingen van de gemeente, een CO2-emissie-inventaris en een opsomming van maatregelen. Deze maatregelen geven aan waar de gemeente tot 2020 wil inzetten om te komen tot 20% energiebesparing, 20% hernieuwbare energie en 20% minder CO2 uitstoot. Bovenop het ecologische doel draagt energie-efficiëntie bij tot kostenbesparing en vaak ook tot een comfortverhoging voor personeel en bezoekers van het gebouw. Verder zorgt het bekomen van de subsidie binnen de projectoproep 'Overal Stroomversnellers' voor een versnelling van de vervangingsinvesteringen en daardoor ook voor het wegwerken van de onderhoudsachterstand. Tegelijkertijd wordt ook meer draagvlak bekomen voor de sensibiliserende acties.

Breng jouw stem uit