Ingediend door: Frank H voor Maasmechelen 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Energetische renovatie van het wijkcentrum te Meeswijk

  • 400.000 euro

  • Er zal een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden om te bekijken welke maatregelen het meeste energie zullen besparen. Naast de vernieuwing van daken en stookplaats zal hier waarschijnlijk ook buitenschrijnwerk met hoogrendementsglas geplaatst worden. In het wijkcentrum is een oude atmosferische mazoutketel aanwezig die moeilijk te regelen is. Om minstens 40% op stookkosten te besparen zal de mazoutketel vervangen worden door een condenserende gasketel met modulerende brander en met een hypermodern online regelsysteem. De daken zijn niet geïsoleerd en hierlangs gaat dan ook een aanzienlijke hoeveelheid warmte verloren.

  • De gemeente Maasmechelen ondertekende in 2011 de Burgemeestersconvenant voor Energie en stelde het gemeentelijk klimaatactieplan 2012 - 2020 op dat in november 2012 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Het klimaatplan bevat de doelstellingen van de gemeente, een CO2-emissie-inventaris en een opsomming van maatregelen. Deze maatregelen geven aan waar de gemeente tot 2020 wil inzetten om te komen tot 20% energiebesparing, 20% hernieuwbare energie en 20% minder CO2 uitstoot. Bovenop het ecologische doel draagt energie-efficiëntie bij tot kostenbesparing en vaak ook tot een comfortverhoging voor personeel en bezoekers van het gebouw. Verder zorgt het bekomen van de subsidie binnen de projectoproep 'Overal Stroomversnellers' voor een versnelling van de vervangingsinvesteringen en daardoor ook voor het wegwerken van de onderhoudsachterstand. Tegelijkertijd wordt ook meer draagvlak bekomen voor de sensibiliserende acties.

Breng jouw stem uit