Ingediend door: Frank H voor Maasmechelen 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Energetische renovatie van kunst- en muziekacademie

  • 500.000 euro

  • Het hoofdmagazijn van de mijn werd in 1913 als eerste gebouwd en vervulde meerdere functies. Het werd begin de jaren 90 gerestaureerd en heringericht en is thans in gebruik als kunst- en muziekacademie van de gemeente Maasmechelen. In de stookplaats bevinden zich twee 25 jaar oude atmosferische gasketels van 465 kw die gestuurd worden door een regelsysteem waar regelmatig problemen mee zijn. Om minstens 40% op de stookkosten te besparen zullen de ketels vervangen worden door condenserende gasketels met modulerende brander en met een hypermodern online regelsysteem. Het leien dak met een enorme oppervlakte is zeer beperkt geïsoleerd en door het grote warmteverlies is het in de winter zelfs niet mogelijk om alle ruimtes op een aangename temperatuur te krijgen. Voor de verbetering van het comfort van de leerlingen is het noodzakelijk om het dak te vernieuwen en degelijk te isoleren. Het verouderde buitenschrijnwerk zal ook aangepakt worden.

  • De gemeente Maasmechelen ondertekende in 2011 de Burgemeestersconvenant voor Energie en stelde het gemeentelijk klimaatactieplan 2012 - 2020 op dat in november 2012 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Het klimaatplan bevat de doelstellingen van de gemeente, een CO2-emissie-inventaris en een opsomming van maatregelen. Deze maatregelen geven aan waar de gemeente tot 2020 wil inzetten om te komen tot 20% energiebesparing, 20% hernieuwbare energie en 20% minder CO2 uitstoot. Bovenop het ecologische doel draagt energie-efficiëntie bij tot kostenbesparing en vaak ook tot een comfortverhoging voor personeel en bezoekers van het gebouw. Verder zorgt het bekomen van de subsidie binnen de projectoproep 'Overal Stroomversnellers' voor een versnelling van de vervangingsinvesteringen en daardoor ook voor het wegwerken van de onderhoudsachterstand. Tegelijkertijd wordt ook meer draagvlak bekomen voor de sensibiliserende acties.

Breng jouw stem uit