Privacyverklaring

Om te kunnen deelnemen aan het project, moet je registreren. Daarbij vragen we een aantal gegevens op. Je kan deelnemen als je die gegevens invult en een geldig e-mailadres ingeeft. Je kan niet volledig anoniem deelnemen aan het project. 

De gegevens die je opgeeft worden uiteraard volstrekt anoniem verwerkt. Op uiterlijk 31 januari 2020 worden alle verzamelde gegevens gewist. Na deze datum worden er geen persoonsgegevens meer bijgehouden.

De gegevensverwerking gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en de bepalingen van de Europese verordening (EU2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beter bekend als de ‘GDPR-wetgeving’.De gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van:

 • Vlaams Energieagentschap, Koning Albert II laan 20 bus 17, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer BE0316.380.841, energie@vlaanderen.be
 • Visuele Communicatie West BVBA (bigtrees), Koningin Elisabethlaan 45, 9000 Gent, met ondernemingsnummer BE0864.671.361 , info@bigtrees.be
 • Tree BVBA, Jozef Hermanslei 45, 2640 Mortsel, met ondernemingsnummer BE0840.111.951 info@treecompany.be

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over je verzamelen met als doel het opvolgen van de campagne “Overal stroomversnellers” 

Persoonsgegevens van kinderen

Aangezien de minimumleeftijd voor deelname aan de campagne 18 jaar is, worden er conform de Europese Privacyregels geen gegevens verzameld van minderjarigen.

Door het Vlaams Energieagentschap, Bigtrees en Tree Company verzamelde persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens via verschillende bronnen:

 • Online en elektronische interacties met het project, per mail, via de website, of applicaties op sociale netwerken van derden (zoals bv. Facebook);
 • Offline interacties met het project, onder andere via telefonische contacten;

Gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die je met jouw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt via de registratie- en stemprocedure., 

Volgende gegevens worden verzameld via de registratie- en stemprocedure:

 • Persoonlijke en contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die VEA, Big Trees en Tree Company nodig heeft om persoonlijk met je contact op te nemen (naam, voornaam, e-mailadres,, geboortejaar en gemeente);
 • De stem die je uitbrengt op het online platform.

Gegevens die we verzamelen wanneer je de website stroomversneller.be gebruikt.

We gebruiken functionele cookies om het inloggen vlotter te laten verlopen en cookies om via social media de content te delen.

We verzamelen het IP adres van registratie en het IP adres van de meest recente login per account. Dit doen we om eventueel misbruik te kunnen detecteren.

Ten slotte wordt via google analytics het gebruik van de site geanalyseerd om deze te optimaliseren en het aantal bezoekers te tellen.

Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. 

We gebruiken  jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Onderhoud van jouw account.
 • Websites: om jouw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;
 • We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je virale websitefuncties aan te bieden, zoals bv. een "tell-a-friend"-programma, waarmee je bepaalde nieuwsberichten en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden. Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.
 • Sociale netwerken van derden: we kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals "Facebook Connect" of "Facebook Like". Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de website, onder andere om je de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden. Als je deze functies gebruikt, vragen we naam en mailadres op via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die we over jou kunnen verkrijgen, vind je terug op de website van het betreffende sociale netwerk.
 • We kunnen je gegevens bezorgen aan je gemeentebestuur zodat zij contact met u kunnen opnemen bij het verder uitrollen van de gemeentelijke projecten. Jouw stem op het online platform verbindt jou echter nergens toe. 

Delen van persoonsgegevens door het Vlaams Energieagentschap,  Bigtrees en Tree Company

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden die jouw gegevens willen gebruiken voor direct marketing. 

Op welke manier worden privacy gegevens beschermd

We nemen alle gangbare voorzorgsmaatregelen om gegevens te beschermen, zoals het bewaren van gegevens in beveiligde omgevingen.

Delen van gegevens

 • We kunnen jouw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:We kunnen beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens het Vlaams Energieagentschap, Big Trees en Tree Company in het kader van het project Stroomversnelling, met inbegrip van het aanbieden van de website en de diensten die voor je beschikbaar zijn.
 • We eisen door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin je de site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
 • We kunnen jouw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordelen dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je uit te schrijven ("opt-out"). 

Je hebt het recht om toegang tot jouw persoonsgegevens te vragen. 

Je hebt ook het recht om te vragen onjuistheden in jouw persoonsgegevens te verbeteren of je toestemming in te trekken voor het bewaren van de persoonsgegevens. 

Je kunt ons daartoe een verzoek sturen gericht aan energie@vlaanderen.be.

Bewaring

Het Vlaams Energieagentschap, Bigtrees en Tree Company zullen jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren. Alle verzamelde persoonsgegevens worden gewist of verwijderd uiterlijk op 31 januari 2020. 

Deze termijn betekent dat we jouw persoonsgegevens na jouw laatste interactie met stroomversneller.be gedurende een redelijke periode bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Cookie

Op de website worden er cookies gebruikt. Een "cookie" is een pakketje informatie dat door een webserver aan jouw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan jouw computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken.

Contact opnemen

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, neem dan met ons contact op via e-mail naar energie@vlaanderen.be.

De privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 28 augustus 2018.