Ingediend door: Geert K voor Bekkevoort 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Relighting in de gemeentelijke bibliotheek volgens circulair model

  • € 76.000

  • De gemeente Bekkevoort zal het dak van de bibliotheek energetisch renoveren en tegelijk een relighting doorvoeren op een circulaire wijze door de verlichting als 'dienst' en niet als een 'product' aan te kopen. Via burgerparticipatie wordt getracht om de inwoners als bezoekers en gebruikers van de bibliotheek mee te laten investeren in dit project.

  • Door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageert de gemeente Bekkevoort zich om tegen 2020 een CO2 reductie van 20% te realiseren ten opzichte van 2011. De energetische renovatie van bestaande gebouwen draagt hier in belangrijke mate toe bij. Het gemeentebestuur tracht bij iedere renovatie te streven naar ‘Bijna-Energie-Neutraal’. Naast het recent opgerichte @BEN-gebouw met buitenschoolse kinderopvang met polyvalente kantoorruimtes dat een K-peil van 24 heeft, zal de bib ook een grondige renovatie doormaken, waarbij het volledig dak wordt geïsoleerd en de verlichting van de bib en polyvalente ruimte volgens een circulair model wordt vervangen. De aankoop van verlichting als 'dienst' is innovatief, aangezien de gemeente geen eigenaar wordt van de verlichting maar de leverancier instaat voor kwaliteitsgarantie gedurende 10 jaar. Dit circulair economisch model zorgt ervoor dat de armaturen geen afval worden, maar als een (nieuw) product elders kunnen ingezet worden.

Breng jouw stem uit