Ingediend door: Natalie B voor Beringen 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Het vernieuwen van de verwarmings- en verluchtingsinstallatie van OC De Buiting in Paal-Beringen.

  • €900.000

  • De verwarmings- en verluchtingsinstallatie is ondertussen 35 jaar oud en is aan vernieuwing toe aangezien de 2 ketels, de pompen, de verschillende sturingen, de warmtewisselaars, de luchtconditionering, … versleten zijn of niet meer correct in dienst zijn. Herstellingswerken zijn niet meer mogelijk of niet meer afdoende om tot een aanvaardbaar comfortniveau te komen en de bedrijfszekerheid kan met herstellingen niet bekomen of gegarandeerd worden.

  • De installatie werkt op dit moment niet optimaal waardoor het comfortgevoel in het gebouw niet ideaal is. Het gebouw wordt zeer intensief gebruikt door verschillende organisaties, verenigingen alsook de cultuurdienst van de stad. Deze ingreep is enerzijds een comfortmaatregel en anderszijds ook een maatregel voor energie-efficiëntie.

Breng jouw stem uit