Ingediend door: Nikki E voor Brasschaat 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Elektrische deelwagen voor wijk Lage Kaart(thv Kaartse Plein)

  • 53 000 euro

  • Brasschaat wil in elke wijk minimaal één mobipunt uitbouwen met o.a. een elektrische deelwagen. Jij kan stemmen in welke 2 wijken we starten. Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies elkaar ontmoeten. Een mobipunt bevat steeds meerdere functies waarvan autodelen, een stalling voor fietsen en deelfietsen, nabijheid openbaar vervoer en toegankelijkheid essentieel zijn.

  • Elektrische mobiliteit is een manier om gemotoriseerde mobiliteit minder vervuilend te maken. Elektrische voertuigen stoten geen fijnstof en stikstofoxiden uit en maken veel minder geluid dan conventionele voertuigen. Daarnaast draagt het E-rijden ook bij in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het louter inzetten op elektrisch rijden is echter geen wondermiddel voor de mobiliteitsproblematiek. Het lost de files niet op en elektrische wagens nemen evenveel parkeerruimte in. Kortom: met betere technologie alleen komen we er niet, er zullen ook minder kilometers moeten worden gereden. De oplossing situeert zich dan ook in het stimuleren van elektrische deelmobiliteit. De impact is groot: een gedeeld voertuig vervangt gemiddeld 4 tot 10 private wagens en zorgt voor een jaarlijkse vermindering van 6 ton CO2-uitstoot. Wanneer dit een elektrisch gedeeld voertuig is, zijn de voordelen op vlak van uitstoot nog vele malen groter.

Breng jouw stem uit