Ingediend door: Ben C voor Eeklo 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Installeren van fotovoltaïsche zonnepanelen op stadsgebouw en koppeling met elektrische deelmobiliteit.

  • 50.000 EUR

  • Er wordt voorgesteld om een stadsgebouw te voorzien met een PV-installatie van 10kvA, die verbonden wordt met een laadpaal en waaraan een elektrische deelwagen kan gekoppeld worden. Deze deelwagen wordt kosteloos ter beschikking gesteld van de stadsdiensten (tijdens de diensturen en mits reservatie) en daarnaast gedeeld met de coöperanten van Coopstroom (een lokale burgercoöperatie). Met een inwoneraantal van ruim 20.000 kan de stad Eeklo een subsidie bekomen van €20.000. CoopStroom financiert het zonnepanelen project via de klassieke formule (derde partijfinanciering). De stad Eeklo heeft voor dergelijke projecten reeds ervaring met het derdebetalerssysteem (WKK op plantaardige olie, PV op stadskantoor ed.). De overige kosten worden door de stad Eeklo gedragen.

  • Stad Eeklo wil in het kader van de Burgemeestersconvenant volop de kaart van de energietransitie trekken. De stad nam reeds geruime tijd een pioniersrol op zich. Voorbeelden hiervan zijn de eerste coöperatieve windturbines, de uitbouw van een coöperatief warmtenet en de realisatie van talrijke zonne-initiatieven (vb. zonneluifel Balgerhoeke) Een volgende stap is het promoten van elektrische mobiliteit. Dit kan onder meer door het ter beschikking stellen van een elektrische deelwagen die gevoed wordt door een coöperatieve zonne-installatie.

Breng jouw stem uit