Ingediend door: Ben C voor Eeklo 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Isoleren van bibliotheek

  • 5.000 EUR

  • De bibliotheek (bouwjaar 1988) maakt sinds 2015 onderdeel uit van een geïntegreerde cultuur- en toerismesite. Sinds deze integratie werden reeds renovatiewerken uitgevoerd. De bibliotheek kent een gemeten energieverbruik van 237.44 kWh/m². In het EPC (2009) werd opgenomen om het dak en de zoldervloer beter te isoleren. De bibliotheek geldt als belangrijke publieke plaats. De stad Eeklo wenst dan ook in eerste instantie werk te maken van verhoogde energiebesparende maatregelen en efficiëntie in haar publieke gebouwen.

  • Stad Eeklo wil in het kader van de Burgemeestersconvenant volop de kaart van de energietransitie trekken. De stad nam reeds geruime tijd een pioniersrol op zich inzake hernieuwbare energie. Voorbeelden hiervan zijn de eerste coöperatieve windturbines, de uitbouw van een coöperatief warmtenet en de realisatie van talrijke zonne-initiatieven (vb. zonneluifel Balgerhoeke). Daarnaast zet de stad reeds geruime tijd in op een verhoging van de rationeel energiegebruik. Dit start met het realiseren van energiebesparende maatregelen in het eigen stadspatrimonium.

Breng jouw stem uit