Ingediend door: gemma b voor Maarkedal 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Stookplaatsrenovatie gemeenteschool Nukerke

  • 60.000€

  • De stookplaats van de gemeentelijke basisschool van Nukerke is verouderd en absoluut niet energiezuinig. Vervanging is dus meer dan wenselijk.

  • De gemeente ondertekende op 13 januari 2017 samen met 12 andere Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten de burgemeesterconvenant. Hierbij engageren we ons om tegen 2030 onze CO2 uitstoot met 40% te reduceren. Er werd een gezamenlijk actieplan opgemaakt. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2018. De stookplaatsrenovatie van de verschillende gemeentelijke gebouwen is opgenomen in dit actieplan en zal bijdragen tot de CO2 reductie.

Breng jouw stem uit