Ingediend door: Aagje G voor Mortsel 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Een nieuwe warme jas voor het stadhuis

  • 1.285.000 euro

  • Het stadhuis zal energetisch worden gerenoveerd. We beogen een E-peil van 40 en K-peil van 30, wat zeer ambitieus is voor een bestaand gebouw. We willen dit bereiken door een doorgedreven isolatie van de gebouwschil: nieuw dak, binnenisolatie en hoogrendementsbeglazing. De ruimte zal bovendien veel efficiënter worden gebruikt dan nu het geval is. Er wordt niet alleen plaats voorzien voor kantoren maar ook voor de bibliotheek, een polyvalente zaal en een stadscafé.

  • De doelstelling van het nieuwe burgemeestersconvenant is een CO2-reductie van minstens 40% tegen 2030. De stad wil niet alleen acties ondernemen om de inwoners te overtuigen hieraan mee te werken, maar wil via renovatie van het stadspatrimonium zelf ook meewerken aan deze doelstelling en het goede voorbeeld geven. Het stadhuis is hét uithangbord van de stad. Door de renovatie van dit grote gebouw en het efficiënter gebruik van de ruimte zal er heel wat energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden vermeden.

Breng jouw stem uit