Ingediend door: Tine M voor Nevele 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Een laadpaal voor elektrische voertuigen en een elektrische deelwagen gekoppeld aan een PV-installatie van 10 kVA op een gemeentegebouw in samenwerking met CoopStroom cvba so

  • 70.000 euro

  • Het project omvat het installeren van een PV-installatie van 10 kVA op een gemeentegebouw, bijvoorbeeld op de gemeenteschool van Nevele, in samenwerking met CoopStroom cvba so, gekoppeld aan een laadpaal voor elektrische voertuigen en een elektrische deelwagen, die door de gemeentediensten en door de coöperanten gebruikt kan worden. Ook andere elektrische voertuigen die geen deel uitmaken van het deelsysteem kunnen opgeladen worden aan de laadpaal. De zonnepanelen zullen worden gefinancierd via burgerparticipatie.

  • Met de ondertekening van het burgemeesterconvenant ging Nevele het engagement aan om tegen 2020 de CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen. Om dit te realiseren zullen de komende twee jaar nog heel wat investeringen nodig zijn. Het voorgestelde project past binnen verschillende acties van ons duurzaam energieactieplan, door het plaatsen van zonnepanelen, de aankoop van een elektrisch voertuig, het voorzien van een laadpaal, het samenwerken met een coöperatieve en het inzetten op autodelen. Een elektrische auto zorgt voor minder CO2 en minder vervuiling. Autodelen biedt een oplossing voor toegankelijker vervoer in Nevele: op veel plaatsen is er een tekort aan lijnbussen of treinverbindingen. Autodelen is duurzaam. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen. Autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een wagen.

Breng jouw stem uit