Ingediend door: K H voor Oostkamp 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Groene stroom, laadpalen en 3 elektrische dienst-/deelwagens aan OostCampus

  • 185000

  • De gemeente Oostkamp werkt een samenwerking uit met de burgerenergieco√∂peratie CoopStroom. We voorzien een PV installatie op het dak van OostCampus. De groene stroom leiden we via 2 laadpalen af naar 3 elektrische voertuigen die kunnen ingezet worden als dienstwagen en die ook als deelwagen kunnen worden gebruikt. 3 oude dieselwagens worden uit dienst genomen. Het subsidiebedrag van stroomversnellers gebruiken we voor de aankoop en het beschikbaar maken van de wagens, de laadpalen en voor de communicatie. De PV-panelen worden gefinancierd door burgerparticipatie via CoopStroom.

  • De gemeente Oostkamp wil tegen 2020 20% minder CO2 uitstoten t.o.v. 2011. De energietransitie is gebaat met een grote betrokkenheid van de burger en initiatieven van onder uit. In dit project neemt de burger de energietransitie en de duurzame mobiliteit in eigen handen in een verregaande samenwerking met de gemeente. Elektrische auto's stoten minder broeikasgassen uit dan andere auto's zodat de luchtkwaliteit verbetert. Bovendien zijn we met elektrische auto's ook minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Een deelauto heeft voordelen op het gebied van milieu (minder auto's en dus minder CO2-uitstoot), het sociale (minder fileleed en parkeerdruk doordat auto's gedeeld worden) en de circulaire economie (geen voertuig of extra voertuig moeten aankopen). Autodelen is een duurzaam alternatief voor het bezit van een (tweede) auto.

Breng jouw stem uit