Ingediend door: Evy G voor Oudenaarde 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • verLEDding van de openbare verlichting

  • 535.237 EUR

  • We gaan verder met het vervangen van de straatlampen door LED-exemplaren. In deze 2e fase worden 1200 toestellen vervangen in Welden, Nederename, Ename en Leuepegem. Hiermee besparen we bijna 250.000 kWh/jaar of zo'n 57,7 ton CO2!

  • Oudenaarde ondertekende in 2015 het burgemeestersconvenant en maakte een klimaatplan op. Uit de nulmeting blijkt openbare verlichting verantwoordelijk te zijn voor een groot deel van de CO2-uitstoot in de sector 'patrimonium', waarvoor actie moet ondernomen worden. Ook in het Regiomasterplan Openbare Verlichting, gaat aandacht naar duurzaamheid en energiebesparing. Het vervangen van de oude verlichtingsarmaturen door LED-lampen is daar dan ook in opgenomen.

Breng jouw stem uit