Ingediend door: katty m voor Schoten 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Omschakeling openbare verlichting naar LED-verlichting

  • € 130.000

  • Schoten beschikt over een 4.000-tal openbare lichtpunten (voornamelijk Natrium hogedruklampen). Deze hebben een hoog energieverbruik. De laatste jaren worden deze systematisch vervangen door LED-lampen. Dit vraagt echter een aanzienlijke investering. De omschakeling kan versneld worden met de extra financiële ondersteuning van 'Overal Stroomversnellers'.

  • De gemeente ondertekende het burgemeestersconvenant en werkte hiervoor een klimaatactieplan (SECAP 2030) uit. Eén van de actiepunten betreft de omschakeling naar LED-verlichting. Deze omschakeling gaat gepaard met een aanzienlijke energiebesparing en maakt tevens het dimmen van de lichtpunten mogelijk.

Breng jouw stem uit