Ingediend door: Bart R voor Sint-Niklaas 21/08/2018
Breng jouw stem uit
  • Relighting kinderdagverblijf De Hermelijn

  • kostprijs relighting: 42.000 EUR (excl. BTW)

  • In het kader van het stedelijk Energiezorgplan, een hele reeks maatregelen om het stadspatrimonium energiezuiniger en duurzamer te maken, wordt alle verlichting in het stedelijk kinderdagverblijf Hermelijn vernieuwd. Zowel de verlichting in alle lokalen in het gebouw, als de buitenverlichting aan de toegangen, de fietsenstalling en de tuin wordt vervangen door nieuwe LED-verlichting, die veel energiezuiniger is dan de huidige TL- en halogeenverlichting. Waar nuttig wordt de bediening van de verlichting geautomatiseerd, zodat de verlichting niet onnodig blijft branden. De keuze van de nieuwe verlichtingstoestellen garanderen ook een betere lichtverdeling in de ruimte en vermijden verblinding voor de kindjes wanneer die op hun rug liggen voor verzorging. Niet alleen de energieprestatie zal dus verbeteren, maar ook het comfort. Bovendien worden binnenkort ook PV-panelen op het dak van het kinderdagverblijf geïnstalleerd, zodat de elektriciteit die wordt verbruikt duurzaam zal zijn.

  • De stad Sint-Niklaas ondertekende in 2014 het Burgemeestersconvenant en stelde een klimaatplan op dat in april 2015 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Het klimaatplan geeft een overzicht van de maatregelen waarop de stad wil inzetten om in 2020 de totale stedelijke CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen. Het energiezuiniger maken van gebouwen is hierin een zeer belangrijk onderdeel. Heel wat gezinnen maken dagelijks gebruik van de faciliteiten van het kinderdagverblijf. Naast een verhoogde energiezuinigheid zal de relighting ook zorgen voor een verhoogd gebruiks- en belevingscomfort.

Breng jouw stem uit