Ingediend door: Gerda F voor Kortrijk 13/09/2018
Breng jouw stem uit
  • Sportcentrum Lagae en OC de Vonke isoleren, delen warmte en maken gebruik van zonnewarmte

  • 314600

  • Het Ontmoetingscentrum de Vonke en het Sportcentrum Lagae liggen vlak bij elkaar, rond een verkeersluw pleintje. Beide druk bezette gebouwen delen hun parking voor wagens, de fietsenstalling en het omliggende groen. Hoogst waarschijnlijk is het mogelijk om ook de verwarmingsinstallatie te delen in de toekomst. De stookplaats in het OC is zeer oud en dringend aan vervanging toe. In het sportcentrum werd de installatie recent vernieuwd. Deze installatie heeft een weinig overcapaciteit, dus als de energievraag in het OC en het sportcentrum kan dalen, zal deze installatie voor beide gebouwen voldoende zijn. Daarom investeren we in dakisolatie voor OC De Vonke en in een zonneboiler voor het sanitair warm water voor het sportcentrum. Op die manier hoeven we niet te investeren in een nieuwe stookplaats voor het OC, maar wél in een koppeling van de stookplaats van het sportcentrum richting het ontmoetingscentrum.

  • Zowel het OC de Vonke als het Sportcentrum zijn erg druk bezette faciliteiten in Kortrijk. De eigen stadsdiensten organiseren voorstellingen en sportlessen maar nog meer wordt de sportinfrastructuur ter beschikking gesteld van recreatieve en competitieve sportclubs en het OC aan verenigingen en culturele organisaties. Investeren in de energie-efficiĆ«ntie van dergelijke zeer intensief gebruikte gebouwen zal de energiefactuur en de CO2 uitstoot betekenisvol doen dalen.

Breng jouw stem uit